Donează acum

 

 

 

   Acest formular reprezintă un angajament de plată. Pentru buna desfășurare a evenimentului, mă angajez să fac plata contribuției mele până în ziua evenimentului. Prin completarea prezentului formular sunt de acord cu Regulamentul Brașov Heroes și cu reținerea a 10% din suma cu care susțin alergătorul/cauza, pentru acoperirea costurilor de monitorizare a fondurilor strânse la Braşov Heroes* Datele de contact sunt păstrate strict pentru uzul intern al organizatorilor şi nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul dumneavoastră. * Fundaţia Comunitară Braşov solicită cauzelor care strâng fonduri la Braşov Heroes o raportare financiară care detaliază felul în care au cheltuit sumele primite de la donatori. În decursul a cel mult un an de la momentul donaţie, donatorii vor primi informaţii referitoare la rezultatele proiectului/cauzei pe care au susţinut-o. This form represents a payment commitment. For the well being of the event, I will make the payment until the day of the event. By filling in this form, I agree with the statute of Brasov Heroes event and with the withdraw of 10% from the donation I made, in order to cover the monitoring costs of the funds gathered through Brasov Heroes. * The contact data are kept confidential for internal use of the organizers and will not be transferred to a third party without your approval. *Brasov Community Foundation asks for a financial rapport from the organizations who gather funds through Brasov Heroes, which contains information about the way the money from the donors were spent. In less than a year since the donations have been made, the donors will receive the information regarding the results of the project/the cause they supported.

Organizator:
  • Fundația Comunitară Brașov
Co-organizator:
  • Floare de colț
Parteneri în organizare
  • Carpathian
    MTB Trails

  • Primaria
    Municipiului
    Brasov